ฟิล์มหด ฟิล์มหดพีวีซี ฟิล์มหดพีอี ฟิล์มหดพีโอเอฟ

อัพเดทล่าสุด: Apr 13, 2020

ฟิล์มหด เป็นวัสดุซึ่งค้นพบและมีการใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปี 2520 สามารถแบ่งฟิล์มหด ตามลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการห่อหุ้ม ฟิล์มหดเหมาะสำหรับการบรรจุ สินค้าทุกประเภท ชนิดของฟิล์มหด PE, PVC, POLYOLEFIN ม้วนพลาสติก สามารถเป่าเป็นถุง แบบถุงพลาสติก หรือเป็นซองซิลก้นซองพลาสติก ตามขนาดสินค้า ชริงค์คอขวด, ชริงค์เลเบิ้ล, แค๊ปซิล วัตถุประสงค์ของ ฟิล์มหด เพื่อใช้ป้องกันสินค้าหรือเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลาย สินค้าที่ต้องการเน้นความสวยงาม ประหยัดต้นทุน ป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองป้องกันสินค้าไม่ให้ถูกเปิดก่อน การใช้งาน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคและ สินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ ใช้ได้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนฟิล์มหดจะหดรัดสินค้าทันทีที่ โดยความร้อน มีทั้งแบบใส และแบบขุ่น ทำเป็นแบบถุงพิมพ์ หดรัดเฉพาะส่วนหรือทั้งผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นภาชนะกล่องจะเป็นถุงแบบพิเศษขั้นรูปตามสินค้า ฟิล์มหด สามารถทำขนาดเล็ก ฟิล์มรัดปากขวด ฟิล์มรัดขวดน้ำ แค๊ปซิล ฟิล์มใส หรือ ฟิล์มขุ่น ฟิล์มหดพีวีซี ฟิล์มหดพีอี ถ้าต้องการเน้นบางใสพิเศษ ใช้แบบ ฟิล์มหดพีโอเอฟ แต่ถ้าต้องการให้โค้งตามรูปสินค้า เช่น ขวดหรือกล่อง ต้องใช้ฟิล์มหดรีดโค้ง ตามขนาดใช้เป็น ฟิล์มหดรีดโค้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผลิตภัณฑ์และขนาดตามแต่ละผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com