สินค้า

ประเภทพลาสติกฟิล์ม
 
เบื้องต้นของการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น,ม้วนพลาสติก,ถุงพลาสติก,แผ่นพลาสติก,
ซองพลาสติก จําเป็นต้องทราบความแตกต่างของคุณสมบัติวัตถุดิบแต่ละประเภท เมื่อคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุด
 
ทางบริษัทฯ จึงคํานึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ลักษณะพิเศษของ
วัสดุต่างๆ จะเหมาะกับ การใช้งาน ที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเป็นสําคัญดังต่อไปนี้
 
 
 
  
     
  
     
  
     
  
     
  
Powered by MakeWebEasy.com