สินค้า

ประเภทพลาสติกฟิล์ม
 
เบื้องต้นของการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ม้วนพลาสติก ถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก
ซองพลาสติก รวมทั้ง ถุงเกรดบี จําเป็นต้องทราบความแตกต่างของคุณสมบัติวัตถุดิบแต่ละประเภท
เมื่อคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จึงคํานึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานของลูกค้า
เป็นหลัก ลักษณะพิเศษของ วัสดุต่างๆ จะเหมาะกับ การใช้งาน ที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเป็นสําคัญดังต่อไปนี้
 
 
    
Powered by MakeWebEasy.com